Sportmassage Groningen

Laatste Nieuws 

Bericht n.a.v. persconferentie kabinet 12-11-2021


Helaas heeft het Kabinet weer een aantal maatregelen moeten nemen om een nieuwe coronagolf te stoppen. Voor onze branche is de volgende maatregel afgekondigd:

Voor contactberoepen geldt vanaf 13-11-2021 de beperkte openingstijd van 6.00 tot 18.00 uur. Het is ook nog steeds verplicht om een mondkapje te dragen. Dit geldt voor zowel klanten van 13 jaar en ouder als voor de dienstverlener, zoals de masseur.

Deze maatregelen duren tot en met in ieder geval zaterdag 4 december 6.00 uur.

Coronatoegangsbewijs
De introductie van de mogelijkheid om het coronatoegangsbewijs ook in te kunnen zetten in onder meer de detailhandel en bij contactberoepen wordt genoemd als maatregel die nog zal volgen.